OSP  Osiecznica Ochotnicza Straż Pożarna Osiecznica

ZARZĄD

Skład zarządu w OSP OSIECZNICA :

1. Prezes - Tomiak Damian

2. Zastępca prezesa - Szewczyk Paweł

3. Naczelnik - Puzio Krzysztof 

4. Zastępca naczelnika - Prusak Emil

5. Sekretarz - Kizyma Aleksandra 

6. Skarbnik - Bednarski Piotr 

7. Opiekun remizy - Michalak Rafał