OSP  Osiecznica Ochotnicza Straż Pożarna Osiecznica

DZIAŁANIA OSP W 2018

WYJAZDY ALARMOWE OSP OSIECZNICA W 2018 

1)11.01-Pożar sadzy w kominie / Osieczów #409[D]31 GBA 2,5/16

2)18.01-Usunięcie wiatrołomu / Osieczów #409[D]31 GBA 2,5/16

3)18.01-Usunięcie wiatrołomu / Osieczów -Kierżno #409[D]31 GBA 2,5/16

4)22.01-Pożar drewnianej szopki / Ławszowa #409[D]31 GBA 2,5/16

5)01.02-Plama oleju / Osiecznica-Kliczków #409[D]31 GBA 2,5/16

6)01.02-Pożar domu / Poświętne #409[D]31 GBA 2,5/16

7)04.02-Pożar sadzy w kominie / Osiecznica #409[D]31 GBA 2,5/16

8)05.02-Pożar budynku  / Kierżno#409[D]31 GBA 2,5/16

9)09.02-Usunięcie wiatrołomu / Kliczków #409[D]31 GBA 2,5/16

10)11.02- Pożar szopki / Osieczów #409[D]31 GBA 2,5/16

11)11.02-Pożar altany / Osiecznica #409[D]31 GBA 2,5/16

12)11.02- Pożar ambony myśliwskiej / Osiecznica #409[D]31 GBA 2,5/16

13)16.02- Wypadek drogowy / 32km A4 #409[D]31 GBA 2,5/16

14)16.02-Pożar sadzy w kominie / Kliczków # 409[D]31 GBA 2,5/16

15)24.02-Pożar sadzy w kominie / Tomisław # 409[D]31 GBA 2,5/16

16)25.02-Pożar pomieszczenia gospodarczego / Przejęsław # 409[D]31 GBA 2,5/16

17)03.03-Pożar nieużytków / Tomisław # 409[D]31 GBA 2,5/16

18)03.03-Pożar nieużytków / Tomisław # 409[D]31 GBA 2,5/16

19)04.03-Pożar nieużytków / Osiecznica # 409[D]31 GBA 2,5/16

20)05.03-Pożar nieużytków / Bieniec # 409[D]31 GBA 2,5/16

21)06.03-Załączenie  się czujki tlenku węgla / Przejęsław # 409[D]31 GBA 2,5/16

22)16.03- Pompowanie wody / Świętoszów # 409[D]31 GBA 2,5/16

23)16.03-Plama substancji ropopochodnej na jezdni / Kliczków-Osieczów # 409[D]31 GBA 2,5/16

24)17.03-Pożar śmieci na nieużytkach / Kruszyn # 409[D]31 GBA 2,5/16

25)23.03- Poszukiwania zaginionego / Kliczków # 409[D]31 GBA 2,5/16

26)30.03-Pożar nieużytków / Ołobok #409[D]32 GBM 3/8

27)30.03-Pożar nieużytków / Ołobok # 409[D]31 GBA 2,5/16

28)04.04-Pożar lasu / Nowa Wieś #409[D]31 GBA 2,5/16

29)07.04-Pożar sadzy w przewodzie kominowym / Osieczów #409[D]31 GBA 2,5/16

30)19.04- Wypadek samochodowy/ Parowa-Osiecznica #409[D]31 GBA 2,5/16

31)21.04-Pożar sterty drzewa / Osiecznica #409[D]31 GBA 2,5/16

32)28.04-Wypadek samochodowy / Kliczków - Dobra #409[D]31 GBA 2,5/16

33)05.05-Zabezpieczenie lądowiska dla LPR / Parowa #409[D]31 GBA 2,5/16

34)10.05-Wypompowywanie wody / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2,5/16

35)10.05-Wypompowywanie wody / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2,5/16

36)10.05-Wypompowywanie wody / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2,5/16

37)10.05-Wypompowywanie wody / Bolesławice #409[D]31 GBA 2,5/16

38)12.05-Pożar Lasu / Kliczków #409[D]32 GBM 3/8

39)14.05-Usunięcie wiatrołomu / Osiecznica #409[D]31 GBA 2,5/16

40)14.05-Usunięcie wiatrołomu / Kliczków #409[D]31 GBA 2,5/16

41)21.05-Wypadek drogowy / Tomisław #409[D]31 GBA 2,5/16

42)23.05-Wypadek drogowy / Kliczków-Dobra #409[D]31 GBA 2,5/16

43)23.05-Pożar ściółki leśnej / Kliczków-Dobra #409[D]32 GBM 3/8

44)30.05-Zadymienie w budynku / Kliczków #409[D]31 GBA 2.5/16

45)04.05-Pożar lasu - fałszywy alarm / Dobra #409[D]32 GBM 3/8

46)05.06-Pożar obszarów leśnych / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2.5/16

47)06.06- Wypadek samochodowy / Osieczów #409[D]31 GBA 2.5/16

48)06.06-Pożar nieużytkow / Parowa #409[D]32 GBM 3/8

49)10.06- Usunięcie wiatrołomu / Osiecznica-Parowa #409[D]31 GBA 2.5/16

50)20.06-Wypadek drogowy/ Przejęsław #409[D]31 GBA 2.5/16

51)21.06-Pożar nieużytków / Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

52)21.06- Pożar lasu / Bronowiec #409[D]32 GBM 3/8

53)28.06-Miejscowe zagrożenie / Tomisław #409[D]31 GBA 2.5/16

54)30.06-Zabezpieczenie JRG / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2.5/16

55)30.06 -Pomoc ZRM w wyniesieniu osoby otyłej / Kierżno #409[D]31 GBA 2.5/16

56)03.07-Pożar koparki / Osieczów #409[D]31 GBA 2.5/16

57)05.07-Pożar lasu / Dobra #409[D]32 GBM 3/8

58)06.07-Pożar lasu / Luboszów #409[D]31 GBA 2.5/16

59)07.07- Pożar nieużytkow / Parowa #409[D]32 GBM 3/8

60)07.07- Pożar nieużytkow / Parowa #409[D]31 GBA 2.5/16

61)08.07-Fałszywy alarm pożarowy/ Parowa #409[D]32 GBM 3/8

62)08.07-Pożar lasu / Ławszowa #409[D]32 GBM 3/8

63)13.07- Wypadek samochodowy / Osiecznica-Parowa #409[D]31 GBA 2.5/16

64)18.07-Wypadek samochodowy / Kliczków-Dobra #409[D]31 GBA 2.5/16

65)22.07-Fałszywy alarm pożarowy / Przejesław #409[D]31 GBA 2.5/16

66)23.07-Pożar lasu / Wierzbowa #409[D]31 GBA 2.5/16

67)23.07-Wypadek drogowy / Osieczów-Dobra #409[D]31 GBA 2.5/16

68)24.07-Wypadek drogowy / Kliczków-Dobra #409[D]31 GBA 2.5/16

69)25.08-Pożar składowiska chemikalii / Jakubów #409[D]31 GBA 2.5/16

70)04.08-Usunięcie wiatrołomu/ Osieczów #409[D]31 GBA 2.5/16

71)04.08-Usunięcie wiatrołomu/ Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

72)04.08-Usunięcie wiatrołomu/ Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

73)04.08-Usunięcie wiatrołomu/ Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

74)04.08-Usunięcie wiatrołomu/ Kliczków #409[D]31 GBA 2.5/16

75)04.08-Usunięcie wiatrołomu/ Osieczów #409[D]31 GBA 2.5/16

76)06.08-Usunięcie wiatrołomu / Przejęsław #409[D]31 GBA 2.5/16

77)07.08- Zabezpieczenie rozlanej substancji ropopochodnej / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2.5/16

78)07.08- Zabezpieczenie rozlanej substancji ropopochodnej / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2.5/16

79)08.08-Wypadek drogowy / Osiecznica-Przejesław #409[D]31 GBA 2.5/16

80)12.08-Wypadek drogowy / 47km A4 #409[D]31 GBA 2.5/16

81)15.08-Dogaszanie pozostałość po ognisku w lesie / Dobra #409[D]32 GBM 3/8

82)20.08-Zadymienie w budynku / Świętoszów #409[D]31 GBA 2.5/16

83)22.08-Fałszywy alarm #409[D]31 GBA 2.5/16

84)25.08-Wypadek drogowy  / 43km A4 #409[D]31 GBA 2.5/16

85)25.08-Wypadek drogowy / Kliczków-Dobra #409[D]31 GBA 2.5/16

86)26.08-Pożar pustostanu / Bronowiec #409[D]31 GBA 2.5/16

87)29.08-Pożar lasu / Bronowiec #409[D]32 GBM 3/8

88)29.08-Fałszywy alarm pożarowy / Bronowiec #409[D]32 GBM 3/8

89)01.09-Wypadek drogowy / Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

90)16.09-Pożar obszarów leśnych / Trzebień Mały #409[D]32 GBM 3/8

91)20.09-Pożar wrzosowiska / Świętoszów #409[D]32 GBM 3/8

92)20.09 - Pożar wrzosowiska / Świętoszów #409[D]31 GBA 2.5/16

93)21.09- Pożar podkładów kolejowych / Przejęsław #409[D]31 GBA 2.5/16

94)21.09-Zabezpieczenie pożarowiska / Świetoszów #409[D]32 GBM 3/8

95)21.09-Zabezpieczenie pożarowiska / Świetoszów #409[D]32 GBM 3/8

96)22.09-Zabezpieczenie pożarowiska / Świetoszów #409[D]31 GBA 2.5/16

97)23.09-Pożar szopki / Tomisław #409[D]31 GBA 2.5/16

98)29.09-Wypadek samochodowy / 50km A18 #409[D]31 GBA 2.5/16

99)07.10- Pożar śmietnika / Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

 100)20.10- Usunięcie miejscowego zagrożenia / Kliczków #409[D]31 GBA 2.5/16

101)21.10-Pożar obszarów leśnych / Ołobok #409[D]31 GBA 2.5/16

102)24.10-Wypadek samochodowy / Kliczków- Bolesławiec#409[D]31 GBA 2.5/16

103)24.10-Zabezpieczenie lądowiska LPR / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2.5/16

104)29.10-Wypadek samochodowy / Osiecznica-Tomisław #409[D]31 GBA 2.5/16

105)04.11-Pożar sadzy w kominie / Tomisław #409[D]31 GBA 2.5/16

106)09.11-Miejscowe zagrożenie / Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

107)13.11-Wypadek samochodowy / Dobra #409[D]31 GBA 2.5/16

108)27.11-Pożar poszycia dachowego w pomieszczeniu garażowym / Ławszowa  #409[D]31 GBA 2.5/16

109)11.12- Usunięcie wiatrołomu / Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

110)18.12-Pożar samochodu / Osiecznica #409[D]31 GBA 2.5/16

111)24.12-Wypadek samochodowy / Parowa #409[D]31 GBA 2.5/16

112)25.12-Pożar samochodów / Tomisław #409[D]31 GBA 2.5/16

113)25.12-Wypadek samochodowy / DK350 Kliczków-Dobra #409[D]31 GBA 2.5/16

114)27.12-Zabezpieczenie rozlanej substancji ropopochodnej na jezdni / Bolesławiec #409[D]31 GBA 2.5/16